Knjigovezački materijali

POKAZNA TRAKA

KAPITAL TRAKA

TELSAS – knjigovezačka žica