Kontakt

Kontakt

Naše adrese

PRODAJA:

D. Ibrahimbega 6
71000 SARAJEVO
Tel: +387 33 201 757
Fax: +387 33 209 506
E-mail: info@fortunacomerc.ba

DIREKCIJA:
D. Ibrahimbega 6
71000 SARAJEVO
Tel/Fax:+387 33 215 456
Direktor: Filip Stanić
Mob: +387 61 136 590
E-mail: info@fortunacomerc.ba


 

TUZLA

Mitra Trifunovića Uče br.9
Kontakt osoba: Zijad Đozić
Tel/Fax: +387 35 287 490
Mob: +387 61 408 370
E-mail: fortuna.comerc@bih.net.ba

MOSTAR
Maršala Tita 294
Kontakt osoba: Nail Ljevo
Tel/fax: +387 36 281 305
Mob: + 387 61 343 396
E-mail: nailfortuna3@gmail.com


Kontakt forma